PROGRAMI I SHOQATES ATDHETARE SHQIPTARO-AMERIKANE “MALESIA E MADHE”

Shoqata atdhetare “Malesia e madhe” ne Michigan krijohet ne kushtet e emigracionite te malsorve me qelIim qe nepermjete te ketij organizimi te mundesohet veprimtaria e perbashket ne sherbim te ceshtjes krahinore e kombetare,ne rrethana te reja politiko-shoqrore e per tu parapri zhvillimeve te kohes.

QELLIMI I KRIJIMIT TE SHOQATES “MALSIA E MADHE ESHTE”:

Nepermjet bashkimit te vullnetmire dhe veprimtarise se organizuar e te perbashket te rritet pergjegjsia te cdo antar dhe simpatizant, si dhe cdo malsori te MALESISE SE MADHE per te vu te gjitha aftesite e mundesite ne sherbim te vlerave te mrekullueshme te tradites,kultures, dhe te historise madhore te Malesise se Madhe, e per ti sherbyer me efektivitet me te madh te sotmes e te ardhmes se saje. Domosdoshmeria e krijimit te kesaj shoqate eshte mjaft e rmadhe dhe urgjente per arsyen e ketyne fakteve kryesore; .

1- Rrethanat e reja te krijuara ne Malesine e Madhe,pjesen e shkeputur pa drejtesisht nga toka-arme, evolimi i mjafte problemeve ne shkalle kombetare, clirimi i Kosoves nga pushtimi Serb, lufta dhe qendresa heroike e Shqiptarve ne Maqedoni,tensionimet politike te Serbise me Malin e zi ku sot jetojne malsoret e Hotit , Grudes, Trieshit e Kojes, me leshimet teper te pakta e shtrengimet e shumta ne planin kombetar qe ndjek politika sllave ndaj nesh, kerkojne qendrime te rrepta e kategorike, por te organizuara e te permbashketa ne favor te lirise pavarsise e bashkimit kombetar.

2- Kaosi dhe pa siguria. ne pjesen e Malesise se madhe brenda shtetit Shqiptar, ne nje pjese te Hotit, Grudes, Kelmendit, Kastratit e Shkrelit, pasojat teper te renda te trashiguara nga regjimi rma i eger antinjerzor diktatorial-komunist per 50 vjet me radhde,si dhe pasojat tragjike ne kushtet e nje shteti thellesisht te korruptuar ku vlIa-vrasjet, rrenimi ekonomik kulturor e shpirtnor po cenojne rende . dinjitetin e malsorit, traditen e kulturen si dhe te ardhmen e tije.

3- Nga kushtet teper te renda, pjesa me vitale e malsorve te Malsise se Madhe ka emigruar, por qe ben nje jete te pa arganizuar, pa detyra e objeksione per ti be balle asimilimit, nepermjet nje bashkimi rreth vlerave te historise,kultures e tradites, si dhe pa angazhime te perhershme ne dobi te vend-lindjes.

Percarjet per arsye te ndryshme, nxitjet nga armiqte tane shekullore, per te ruajtur ne mentalitetin dhe qendrimet e malsorve ndajen ne malesore te Jugosllavise dhe malsore te Shqiperise, eshte shqetesimi rna i madh, eshte taktika dhe strategjia e armiqve tone qe e dine shume mire se cfare fuqie buron nga bashkimi i mendjes , fjales dhe qendrimit te perbashket te malsorve, prandaj jo pa qellim i perdorin format dhe metodat ma djallzore per ta ruajtur kete percarje qe ata vete e krijuan dhe vetem kjo ndarje icon ne ralizimin e planeve dhe qellimeve te tyne gjithmone aneksioniste e anti Shqiptare.

Nisur nga keta faktore kryesore, por edhe rrethanavete tjera do te dale vete prograrni i kesaj shoqate i cili ne qender te punes dhe veprimtarise se saje do te kete nje qellim kryesor;

RRITJEN E NDJENJES SE ATDHE-DASHURISE, BASHKIMIN RRETH VLERAVE TEMREKULLUESHME TE HlSTORISE, KULTURES E TRADlTES, ORGANIZIMIN E GJITEANSHEMTE PUNES PER TE PERBALLUAR ASIMILIMIN. BASHKIMI RRETH QELLIMIT TE SHEJNTE EFISNIK PER VEND-LINDJEN DHE TE ARDHMEN E SAJE, ME NJE QENDRIM TE PRERE E TEPA NDRYSHUESHEM; , LUFTE TE ASHPER KUNDER NDARJEVE EPERCARJEVE, BASHKIM TE MENDIMEVE, ENDRIMEVE E VEPRIMEVE PER BASHKIMIN E ASPIRATAVE TONA, PER BASHKIMIN ETROJEVE TONA.

Per te arritur qellimet e saje shoqata do ta perqendroje punen e saje ne keto drejtime kryesor:

- Organizimi me i mire i jetes tone rreth nje qellirni paresor ne dobi te Malesise se Madhe dhe ceshtjes gjithe Shqiptare.

- Kjo te arrihet nepermjet nje pune atdhetare te intelektualeve aktivisteve nepermjet bisedave, seminareve e takimeve te ndryshme.

- Ruajtjen e vlerave historike nepermjet perkujtimit te ngjarjeve kryesore dhe te figurave me te shquara te historise tone.

- Ruajtjen e vlerave te kultures nepermjet organizimit te veprimtarive kulturore te tradites.

- Ruajtjen e gjuhes son, thesarit me te madh, nepermjet propagandimit qe kjo gjuhe te mbetet gjuhe e vetme e perdorimit ne familje dhe ambjente shoqrore ku ka Shqiptare dhe krahas kesaj te punohet per hapjen e klasave me mesime plotsuese per gjuhen Shqipe

- Te gjitha aktivitetet qe do organizohen do te kene nje spekter te gjere dhe gjitheperfshirjen e malsorve te Malesoise se Madhe te mbi-Shkodres.

- Te jete si objektiv i shoqates krijimi i qendres ATDHETARE “MALSIA E MADHE”

- Shoqata te kete nje pozicjonim te qarte e te perhershem politik, ne lufte te ashper me ndarjet e percarjetet politike, dhe te perkrahe e propogandoje nje politike thellesisht kombetare.

- Te mbaje qendrime te prera e te pa pajtueshme me cdo qellim politik te jashtem, cdo propogande qe behet ne dam te interesave dhe ceshtjes sone kombetare.

- Mban lidhje te vazhdueshme me vend-lindjen, ndihmon ne zgjidhjen e ceshtjeve qe shtrohen, mbeshtet cdo veprim ne te mire te Malsise dhe ceshtjes Shqiptare ne pergjithsi.

Ortganizon me njerzit me te zgjedhur komisjone pajtimi per ndalimin e vIla -vrasjeve e zgjidhjen e ngatrresave e mosmsrrveshjeve te ndryshme. .

Perkrah te gjitha veprimet e karakterit kombetar, merr pjese gjersisht edhe ne veprime me arme kur therrasin interesat kombetare dhe mbrojtjen e trojeve te Shqiperise etnike.

Organizon mbledhjen dhe dhenjen e ndihmave ne raste fatkeqsishe si ketu dhe ne vendlindje.

Propogandon respektimin reciprok te besimeve te ndryshme fetare dhe parandalon nxitjet e percamjet e ketij lloji.

Te gjithe veprimtarine e saje shoqata e kryen ne perputhje me ligjet dhe rregullat e shtetit ku jeton e vepron.

Krijon lidhje e bashkpunim me cdo shoqate , organizate, institucion apo subjekt politik qe ka program qe pershkohet nga ndjenja e veprimi kombetar.

Nuk lidhe mardhanje dhe eshte ne kundershtim te hapur me cdo organizate terroriste, ekstremiste, fondamentaliste dhe cdo organizim tjeter me qellim anti njerzor e anti -SHQIPTAR.