Arkivat

2002

Leter Derguare Dr. Bajram Rexhepit

Leter Derguare Presidentit Rugova

2003

Konferencë ne Washington D.C. (Faqja 1) (Faqja 2)

2004

Zgjedhjet Qershore (Faqja 1) (Faqja 2)

-Shoqata Malësia e Madhe në mbledhjën e 8/22/04, vendosi te shqyrtoje dhe analizojne mundesite e një demostrat paqësore ne vendlindje apo në mërgim në perkrahjën e Komunës se Malesisë.

2005

1/7 Shoqata “Malësia e Madhe” Nga Detroti Ndihmon Vendlindjen – Koha Javore, Illyria, Gazeta Tema

Mali i Zi refuzon peticionin e shqiptarëve pëer statusin e komunës (ILLYRIA #1462 15-18 Korrik,2005)

10/20/05 Shoqata “Malesia e Madhe” perkrah demostraten qe u zhvillua ne Tuz me 18 Tetore, 2005

12/8/05 Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe vazhdon kampanjën e saj për “Komunën Malësi”

12/21/05 ORGANIZATAT SHQIPTARE NË SHTETET E BASHKUARA BASHKOHEN QË NË MËNYRË UNANIME TË KËRKOJNË TË DREJTAT SOCIOPOLITIKE PËR SHQIPTARËT NË MAL TË ZI

2006

Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” Takoj Joshua Black (U.S. Department of State)

2/22/06 EDITORIAL PADREJTËSI: MENTALITET HISTORIK

3/22/06 Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” Përkrah Demonstratën Masive në Tuz – Për KOMUNËN E PLOTË TË MALËSISË

3/30/06 Standardet para referendumit: Përmbajtja e statusit të ardhshëm të Malit të Zi varet nga afria e mazhorancës ndaj minoriteteve

04/09/06 Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” Fton Qeverinë Malazeze të Ndëgjojë Zërin e Demonstruesve në Tuz – Për KOMUNËN E PLOTË TË MALËSISË

04/29/06 Tuz-Shoqata “Malësia e Madhe” pergëzon nxënësit e Gjimnazit te Tuzit me kostumet për organizimin e ceromonialin të maturës.

9/19/06 Washingtoni Reagon ndaj Trajtimit të Shqiptarëve në Mal të Zi

10/19/06 Kërkesë për Lirim të Menjëhershëm të Qytetarëve Amerikan dhe Shqiptarëve Vendas nga Burgjet Malazeze,/a>

12/06/06- DIASPORA SHQIPTARE KËRKON LIRI QYTETARE DHE POLITIKE PËR SHQIPTARËT NË MAL TË ZI

12/10/06 DIASPORA SHQIPTARE DHE ANËTARËT E KONGRESIT AMERIKAN PROTESTUAN KUNDËR KEQTRAJTIMIT TË SHQIPTARËVE NËN MAL TË ZI

12/21/06 Disa qindra shqiptarë kanë protestuar para Ambasadës së SHBA ve në Podgoricë

2007

01/08/07- Ftes Binjakzimit nga Kreytari e Qytetit te Rochester Hills, Bryan K. Barnett, drejtuar Kryetarit te Komunes se Tuzit, Maliq Cunmulaj

SIPAS MENDIMIT TONË -Mali i Zi – Frigëmbjellësi i Fundit i Europës

02/02/07 SHQIPTARO – AMERIKANËT DEMONSTROJNË NË WASHINGTON DC KUNDËR DHUNËS SË MALIT TË ZI NDAJ SHQIPTARËVE